Ørret

This is an example of a HTML caption with a link.

Fåtallig i Mosvatnet

Ørret er fisk som varierer mye i farge og størrelse. Ørreten kan ligne litt på laks, men har blant annet flere flekker på sidene. På grunn av ulikt levevis skjelner man mellom ferskvannsørret og sjøørret, men all ørret forplanter seg i ferskvann. Av mat spiser den stort sett andre fisk og artsfrender. Arten er utbredt i hele Norge. I Mosvatnet er det ferskvannsørret som har blitt satt ut, men den kan ikke formere seg her siden den ikke har tilgang til noen gytebekker. Arten har ikke blitt satt ut på flere år.

Fakta

Vitenskapelig navn: Salmo trutta
Norske navn: Ørret, aure
Hører til: Laksefamilien
Habitat: Ferskvann, men noen lever også delvis i saltvann
Utbredelse: Europa og deler av Asia, Afrika, Amerika og New Zealand

Visste du...?

Arten var blant de første artene som vandret inn i Norge etter istiden. Den er satt ut i de fleste fjellområdene i landet, hovedsakelig fordi den alltid har vært en ettertraktet matfisk og fordi den er relativt lett å flytte på.

Stangfiske er tillatt i Mosvatnet mot innløsning av fiskekort og kun med bruk av flue og makk. Fisket kan skje fra 1.juni i nærmere angitte fiskesoner.

I slekt med

Annen info