Toppdykker

This is an example of a HTML caption with a link.

Mosvatnets sjeldenhet

Toppdykkeren er en vakker fugl med en flott fjærdrakt og todelt hodepynt. Under paringsleken om våren reiser, sprer og rister den på halskragen og fjærene på toppen av hodet. Den trives godt i næringsrike innsjøer, slik som Mosvatnet, hvor den dykker etter småfisk. Toppdykkeren har jevnlige hekkinger i Mosvatnet med rundt 10 par hvert år.

Fakta

Vitenskapelig navn: Podiceps cristatus
Norsk navn: Toppdykker
Hører til: Dykkerfamilien
Habitat: Næringsrike innsjøer med mye fisk
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Toppdykkerne plasserer reiret ved ferskvann, enten flytende eller i vannkanten.

Den mister den flotte hodepynten om vinteren og får den igjen på våren.

I logoen til Mostun natursenter er det en toppdykker. Denne er en nær truet art og en spennende art å få se i Mosvannet.

I slekt med

Annen info

Toppdykkeren står oppført på norsk rødliste 2010 som nær truet (NT). Det maksimale antall av arten som er sett i Mosvatnet samtidig, er vel 50.