Fiskemåke

This is an example of a HTML caption with a link.

Liten alteter

Fiskemåken er en av Norges aller minste måker. Den er helt hvit med grålig rygg og gult nebb. Fiskemåken er altetende som gjerne spiser insekter, mark, fisk, matrester og annet. Reiret blir ofte lagt på bakken, men hekking i trær og på hustak er heller ikke uvanlig. Ved Mosvatnet kan man se de hele året, men den er mest tallrik om vinteren.

Fakta

Vitenskapelig navn: Larus canus
Norsk navn: Fiskemåke
Hører til: Måkefamilien
Habitat: Langs kysten og opp til 1300 moh.
Utbredelse: Nord-Europa, nord i Asia og nordvest i Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

En liten del av bestanden overvintrer langs kysten av Vestlandet, men de fleste trekker ut av landet. Blant annet er det bestander som overvintrer ved Mosvatnet.

Dette er en av Norges vanligste måkearter med en bestand på rundt 150 000 par.

Fiskemåken danner ofte par for livet.

I slekt med

Annen info

Fiskemåken er oppført som nært truet (NT) ifølge norsk rødliste for arter 2010.