Tårnseiler

This is an example of a HTML caption with a link.

Nesten alltid i luften

Tårnseileren kan minne om en svale, men den har en helt mørk buk. Fuglen er helt mørk bortsett fra på strupen hvor den har en lys flekk. Det kun i hekketiden at tårnseilerne jevnlig står på beina. Ellers i året er den jevnlig på vingene. Den lever av små flygende insekter og edderkopper. Vi finner den på Østlandet og nordover til Trøndelag. Ved Mosvatnet driver den kun med furasjering på grunn av de store mengdene insektene over vannet.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Apus apus
Norsk navn: Tårnseiler
Hører til: Seilerfamilien
Habitat: Luften
Utbredelse: Europa, Nord-Afrika og østover gjennom deler av Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

I hekketiden samler de opp insektene i små baller på rundt 1 gram som de mater ungene med. Disse ballene som oppbevares i strupen kan inneholde mer enn 1000 insekter og edderkopper hver!

Tårnseileren ser nesten litt ut som en boomerang når den flyr med de lange, spisse vingene. Den har også en kort, kløftet hale.

I slekt med

Annen info

Tårnseileren er oppført som nær truet (NT) i den norske rødlista for arter 2010.