Enkeltbekkasin

This is an example of a HTML caption with a link.

Langnebbet luftakrobat

Enkeltbekkasinen er brunspraglet på ryggen og lys under, og trykker ofte mot bakken inntil man nesten tråkker på den. Da utsteder den et hest –«rætsh» og flyr av gårde i rask siksakk-flukt. Om våren har den et underlig fluktspill på himmelen, der den lager mekrende lyder ved å spile ut de ytterste halefjærene og stupe mot bakken. Enkeltbekkasinen oppsøker Mosvatnet særlig i kuldeperioder om vinteren. Da kan den oppholde seg i renseparken og bekkesiget ved siden av Mostun så lenge ikke alt er tilfrosset.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Gallinago gallinago
Norsk navn: Enkeltbekkasin
Hører til: Snipefamilien
Habitat: Fuktig lende og myr, ofte i nærheten av vannpytter
Utbredelse: Europa og Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Enkeltbekkasinen er en av de fuglene i Norge som har lengst nebb i forhold til sin kroppsstørrelse. Nebbet er mykt og følsomt i spissen, og spesielt godt egnet til å finne småkryp i mudder og dynn.

I slekt med

Annen info