Dvergspett

This is an example of a HTML caption with a link.

Norges minste hakkespett

Dvergspetten er vår minste hakkespett, og kan sammenlignes med en gråspurv i størrelse. Den er svart og hvit, men hannene har en rød hette i tillegg. Fuglen er relativt vanlig over hele landet i løvskog, men den opptrer også i blandingsskog helt opp til skoggrensen. Reiret plasseres i et hull i et dødt tre eller i en stubbe. Dvergspetten er en overveiende standfugl, men deler av bestanden kan foreta korte trekkbevegelser. Arten synes insekter er den aller beste maten.

Fakta

Vitenskapelig navn: Dendrocopos minor
Norsk navn: Dvergspett
Hører til: Spettefamilien
Habitat: Foretrekker løvskog
Utbredelse: Europa, Sentral-Asia til Stillehavet
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Vinterstid tar dvergspetten larver av trebukker og snutebiller som hakkes ut fra døde greiner eller døende løvtrær.

Dvergspetten hakker ut reiret i gråor, osp eller bjørk. Reirtrærne er nesten alltid døde eller døende, og ofte er de høye stubber.

I slekt med

Annen info

Dvergspetten hekker fåtallig ved Mosvatnet, og er lettest å legge merke til tidlig på våren når den trommer på trestammene og roper med høy og spinkel stemme. Senere på året blir arten svært anonym og forsiktig der den ferdes i skogen.