Rødvingetrost

This is an example of a HTML caption with a link.

Den minste trosten

Rødvingetrosten er den minste av våre troster. Den ligner gråtrosten, men har en tydelig hvit stripe over øyet og en godt synlig, rustrød flekk under vingen. Arten er en vanlig hekkefugl i hele Norge hvor den foretrekker skogkledte områder som gjerne har busker. Ved Mosvatnet er den en mer fåtallig hekkefugl enn de andre trostene. Rødvingetrosten beiter for det meste på bakken hvor den finner snegler, mark og insekter, men den tar også mye bær om høsten.

Fakta

Vitenskapelig navn: Turdus iliacus
Norsk navn: Rødvingetrost
Hører til: Trostefamilien
Habitat: Skogkledte områder, gjerne med busker
Utbredelse: Store deler av Europa og middelhavsområdet til Sibir
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Rødvingetrosten legger gjerne reiret på bakken eller lavt i et tre eller en busk. Dersom du ser en gresstust vokse litt lavt i treet kan det ha vært en rødvingetrost som har hekket der.

I slekt med

Annen info

Rundt Mosvatnet foretrekker rødvingetrosten storvokst og omfangsrik løvskog, og er mest vanlig i Bokkaskogen og området rundt Tjensvoll Gravlund. Arten er blitt mer fåtallig de siste årene, og er mer forsiktig i sin opptreden enn sine artsfrender svarttrosten og gråtrosten.