Kiellandsmyrå

This is an example of a HTML caption with a link.

Hannasdal og Kiellandsmyrå

Lengst nord på stien rundt Mosvatnet (ved det røde silhuset) ligger boligområdet som ble bygd på Hannasdal, Bokkaskogen og Kiellandsmyrå i perioden 1940 til 1960. På 1800-tallet var det skog og flere kunstige dammer og kanaler her. Kiellandsmyrå lå intakt langt inn i vår tid, og ble lenge brukt til utvinning av torv. Torven ble brukt som brensel, bl.a. under første verdenskrig. I nyere tid ble myra brukt som søppelfylling, for deretter å bli omgjort til fotballbane og byggegrunn for motorveien.

Fakta

Sted: Nordøst for Mosvatnet, mellom Madlaveien, motorveien (E39) og Lars Vaages gate.

kiellandsmyrå_kart

Visste du at ...?

Annen info

I forbindelse med byggingen av Ryfast har deler av Kiellandsmyrå blitt brukt til nye veianlegg. Den gamle grusbanen skal fortsatt bestå.