Selvhjelpsveien

This is an example of a HTML caption with a link.

Veien bygget av arbeidsløse

Det globale, økonomiske krakket på 1930-tallet rammet også Norge. For å motvirke arbeidsledighet og sosial uro ble det satt i gang en rekke sysselsettingstiltak. Ett av disse var bygging av turvei langs vestsiden av Mosvatnet, fra Mosvangen camping til Mostun. Selvhjelpsveien, som den ble kalt, ble anlagt i perioden 1925-1934 i regi av Arbeidsfylkingen. Nødsarbeiderne ble betalt med 90 øre dagen. Arbeidsfylkingen var en privat organisasjon som hadde til formål å skaffe arbeidsløs ungdom sysselsetting.

Fakta

Anlagt: 1925-1934 

Materiale: Grus  

Sted: Sørvestsiden av Mosvatnet, fra Mosvangen til Mostun.

selvhjelpsveien_kart

Visste du at ...?

Langs turveien ved Mosvangen camping finner du en stor stein med skriften "Arbeidsfylkingen 1934" hogget inn, til minne om Selvhjelpsveien.

Annen info

Til alt hell ble Selvhjelpsveien bygd et stykke fra vannkanten. Den tette vegetasjonen mellom veien og vatnet er i dag et sumpete og meget artsrikt våtmarksområde, der en lang rekke fuglearter finner gode skjul og hekkeplasser.