Silhuset

This is an example of a HTML caption with a link.

Det røde huset i vatnet

Det røde silhuset er et minne fra de 65 årene Mosvatnet fungerte som byens vannkilde: Etter den store bybrannen i 1860 ble det klart at Stavanger trengte en bedre vannforsyning. Kommunen kjøpte i 1863 et privat vannverk og fra 1866 rant det vann gjennom rør fra Mosvatnet. I 1894 ble det bygd et høydebasseng på Vålandshaugen og en pumpestasjon sørget for å fylle bassenget. Det vesle huset i empirestil hadde som funksjon å sile vannet som gikk i rørledning til pumpestasjonen ved Egenes brannstasjon.

Fakta

Oppført: 1894

Bygget av: Stavanger kommune 

Materiale: Tre 

Sted: Nordsiden av Mosvatnet, i vannet.

silhuset_kart

Visste du at ...?

Samtidig med at vannverket ble startet i Mosvatnet kjøpte kommunen også opp møllene i Hillevåg og stengte dem ned, slik at vannstanden i Mosvatnet steg betraktelig. 

Silhuset skulle rives i 1974, men ble berget i siste liten og restaurert.

Annen info

Mosvatnet hadde etter hvert ikke god nok kapasitet eller vannkvalitet til å forsyne den stadig voksende befolkningen. Allerede i 1903 kjøpte kommunen vannrettighetene til Store Stokkavatn og ti år senere, i 1913, kom halvparten av byens vannforbruk fra Stokkavatnet. Fra 1931 var Mosvatnets tid som drikkevannskilde historie.