Tusseflaggermus

This is an example of a HTML caption with a link.

Første funn i Norge

Tusseflaggermus er en art i glattneseflaggermusfamilien. Den er ganske lik dvergflaggermus av utseende, men er litt større enn denne, og mørkere i ansiktet. Flaggermus benytter ulike typer hulrom som dagholdssted i sommerhalvåret, blant annet fuglekasser, trehull og i tak. Arten lever som alle andre norske flaggermusarter av insekter.

Fakta

Vitenskapelig navn: Pipistrellus pipistrellus
Norsk navn: Tusseflaggermus
Hører til: Glattneseflaggermusfamilien
Habitat: Åpne skoger, kulturlandskap og urbane steder
Utbredelse: Europa

Visste du...?

Det første verifiserte funnet av tusseflaggermus i Norge ble gjort ved Mosvatnet i 2007. Det er mulig at den forekommer andre steder også, men dette er ikke dokumentert.

En tusseflaggermus kan spiser opp til 3000 insekter på bare en natt!

Flaggermusene utgjør nær ¼ av alle verdens pattedyrarter.

I slekt med

Annen info

På norsk rødliste for arter 2010 står arten oppført som sårbar (VU).

Alle 12 flaggermusarter i Norge er totalfredet.