Amerikamjølke

This is an example of a HTML caption with a link.

Uønsket amerikaner

Amerikamjølke er en flerårig urt som kan bli 1 m høy. Den har blekrøde blomster med kuleformet arr og blomstrer i juli - august. Den har sprikende greiner og blader som er sittende på stengelen som er 2-4 kantet. Bladene er lansettformete og tannete. Arten spres svært effektivt med vind og finnes i mange ulike naturtyper, fra steder med sterk kulturpåvirkning til fuktig kulturmark og etter hvert også stadig oftere i lite påvirkede naturtyper som fuktig skog, myr og på strender. Amerikamjølke regnes av Artsdatabanken med blant arter med svært høy risiko og står derfor på Norsk Svarteliste.

Fakta

Vitenskapelig navn: Epilobium ciliatum

Norsk navn: Amerikamjølke
Hører til: Mjølkefamilien
Habitat: Liker seg i litt fuktig miljø Utbredelse: Finnes over store deler av landet.

Visste du...?

I slekt med

Annen info