Sivhøne

This is an example of a HTML caption with a link.

Lever skjult

Sivhøna er for det meste svart med en rød panneplate, rødt nebb og gul spiss. Den forekommer hele året og er knyttet til lokaliteter med relativt frodig vannvegetasjon. Sivhøna hekker i næringsrike Mosvatnet med varierende bestandsstørrelse. Spesielt den tette kantvegetasjonen rundt Mosvatnet er viktig for sivhøna da den lever mye skjult. Den er altetende og spiser blant annet planter og smådyr.

Fakta

Vitenskapelig navn: Gallinula chloropus
Norsk navn: Sivhøne
Hører til: Riksefamilien
Habitat: Næringsrike vann med tett vannvegetasjon
Utbredelse: Europa, Afrika, Asia, Nord- og Sør-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Eldre unger hjelper ofte til med foringen av søsknene fra senere kull. På vinteren kan arten sette seg til i trær om natten.

I slekt med

Annen info

Sivhøna er oppført på Norsk rødliste for arter 2010 som nær truet (NT).