Vannrikse

This is an example of a HTML caption with a link.

Anonym Mosvatn-gjest

Vannrikse er en fåtallig hekkefugl i Norge, med en utbredelse som strekker seg fra Østfold og videre langs kysten til Møre og Romsdal. Den er ikke så veldig stor og kjennetegnes på det lange, litt nedoverbøyde nebbet. Bryst, hals og ansikt er blygrått med brunlig og svartstripete overside. I tillegg har flankene svarte og hvite stripe. Fuglen er knyttet til næringsrike våtmarker med takrør, både i fersk- og brakkvann, hvor den er nærmest altetende. Reiret legges ofte i takrørvegetasjon hvor det er godt skjult for omgivelsene. Vannrikse er en fast, men fåtallig, vintergjest i Mosvatnet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Rallus aquaticus
Norsk navn: Vannrikse
Hører til: Riksefamilien
Habitat: Næringsrike våtmarker med takrør
Utbredelse: Europa, Nord-Afrika og gjennom Asia til Stillehavet
Hekkefugl i Rogaland: Sporadisk

Visste du...?

Fuglene danner par for én sesong om gangen og legger ofte to kull i året med mellom 6-11 egg.

Fugler i riksefamilien er som oftest knyttet til våtmarker slik som vannrikse. Våtmarker omfatter sumpmark, myrer, grunne tjern og innsjøer, deltaer, strandenger og grunne bukter og viker langs kysten. Mosvatnet er en våtmark og derfor knyttet til riksefamilien. Her finner man i tillegg sivhøne og sothøne.

I slekt med

Annen info

Vannrikse står oppført på Norsk rødliste for arter 2010 som sårbar (VU). Ved Mosvatnet er arten oftest å se i nærheten av Andedammen.